εὔρημα


εὔρημα
изобретение

Ancient Greek-Russian simple. 2014.